Mačji Stevens

Značenje pjesme 'Lady D'Arbanville' Mačka Stevensa

U pjesmi 'Lady D'Arbanville', Cat Stevens opisuje romantični interes kao preminuo, iako u stvarnosti nije. Opširnije

Značenje pjesme 'Moonshadow' Mačka Stevensa

Mačka Stevens 'Moonshadow' filozofska je i ukazuje na ideju da život treba cijeniti ovdje i sada. Opširnije

Značenje pjesme 'Divlji svijet' Cat Stevensa

U mačku Stevensu '' Divlji svijet '', adresat je, logično jer je romantičan interes, upozoren da bude oprezna dok sama iznosi. Opširnije

Tekst mačke Stevensa 'Otac i sin' Značenje

U filmu 'Otac i sin' Mačka Stevensa 'sin' je na rubu donošenja odluke koja mijenja život, a koju 'otac' ne mora nužno odobravati. Opširnije

'Volim svog psa' Mačka Stevensa

U knjizi 'Volim svog psa' pripovjedač (Cat Stevens) doista voli svog psa, posebno u svjetlu da mu je on vjeran pratilac. Opširnije

'Jutro je puklo' Mačka Stevensa

'Jutro', kako je predstavljeno 'Morning Broken', mačka Stevensa, prikaz je Božjih djela za rekreaciju i uljepšavanje. Opširnije